MORSKI MOZAIK - ONEČIŠĆENJE VODA (8)

trogirportal.info
 

Trogir

 
Portal Trogir Trogir
Osvježeno
17:15
Svi
2018
27

Trogir › Vijesti › Gradske vijesti › Obrazovanje › MORSKI MOZAIK - ONEČIŠĆENJE VODA (8)

Trogir 006-001
Trogir Img 3486
Trogir Bd7a7fed2bb2195547ce9d89a1aeaae952c73d6ff81b3ac03589b582356dce2c-002
 
 
07
 
04.2011

MORSKI MOZAIK - ONEČIŠĆENJE VODA (8)

O moru,ekologiji, energiji i drugim temama piše mr.sc. Jerolim Ostojić
MORSKI MOZAIK - ONEČIŠĆENJE VODA (8)
 
Od ukupne vode na našem planetu  više od 97% otpada na slanu vodu mora, a manje od 3% na slatku vodu. Preko 70% slatke vode nalazi se u ledenjacima oko sjevernog i južnog pola i u planinskim ledenjacima i vječnom ledu. Oko 28% slatke vode nalazi se u podzemnim vodama, a jedan dio lebdi u atmosferi. Na rijeke i jezera otpada manje od 1% ukupne slatke vode. Još preciznije: samo oko 0,64 stoji na raspolaganje stanovništvu i ostalim živim bićima svijeta. Tlo, posebno kultivirano zemljište, nerazdvojno je povezano s podzemnim vodama, koje ne samo što tvore temelj poljoprivredne proizvodnje već su i nenadoknadivi izvor pitke vode. Stoga treba spriječiti da štetne tvari dospiju u podzemne vode.   Koriste se tri osnovna izvora slatke vode: riječni tokovi, podzemne vode i vode jezera. Desalinizacija morske vode je vrlo skupa i čini se veoma rijetko. Opterećenje riječnih sustava je sve veće, a usporedno s tim i njihovo zagađivanje i to na razne načine, npr. otpadnim vodama, vodama koje hlade postrojenja nuklearnih elektrana i drugo. Dakako da se zagađenje riječnih voda dalje širi na zemljište, živi svijet, čovjeka, jezera, more… Neke zemlje već su poduzele mnoge mjere za sprečavanje onečišćenja (zagađivanja) i sanaciju rijeka, npr. Velika Britanija (Temza), Francuska, Švedska, Njemačka i druge.   Za javnu vodoopskrbu izrazito je važna kvaliteta podzemnih voda zato što se od korištenih takvih voda više od 90% koristi za piće. Proces iscrpljivanja i zagađivanja zahvatio je, međutim, i podzemne vode. U nizu zemalja nivo podzemnih voda spustio se ispod 200 m i dalje se spušta. Posljedice toga su i slijeganje tla i stvaranje provalija, a ima i pomicanja tla. Umjetno gnojivo, pesticidi i kemijski aktivne tvari sve više zagađuju podzemne vode zbog neodgovornog čuvanja i odlaganja (Zbog zagađenja samo je u Kaliforniji npr. 1980. zatvoreno 39 bušotina za pitku vodu koje su vodom opskrbljivale 400 tisuća ljudi).   Uspješnost provedbe zaštite voda umnogome ovisi o izgrađenosti sustava javne odvodnje i uređaja za obradu i pročišćavanje otpadnih voda, a što nažalost i nije baš u funkciji u dovoljnoj mjeri. Onečišćenje voda ne samo da ugrožava živi svijet već uništava i prirodne ljepote. Poznato je tako, npr., da sedrene barijere, odnosno slapovi mogu nastajati samo u vodi visoke kakvoće i čistoće. Isto tako propadaju i već nastali slapovi zato što ugibaju sedrotvorci, odnosno biljke i životinje koje uz pomoć vode stvaraju sedrene nakupine, koje tijekom milijuna godina postaju sedrene pregrade. Potrošnja vode  s druge strane je sve veća, sve više je potrebna reciklaža, ali i štednja.   Općenito vode su u ekološkom smislu najopterećeniji i najugroženiji, ali i najvažniji dio globalnog ekosustava. Nadzemne kopnene vode, rijeke i jezera, u najvećem su dijelu nastanjenih područja onečišćene do mjere da je ugrožena njihovu uporabna vrijednost. Vode se prema zakonodavstvu u pojedinim zemljama razvrstavaju u kategorije koje označuju njihovu podobnost za uporabu, a za svaku se kategoriju propisuju najveće dopuštene koncentracije pojedinih onečišćavala, odnosno zagađivala.   Zaštita voda je posebna djelatnost kojom se u pojedinim zemljama bave određene službe, najčešće upravne (brinu se za nadzemne vode i podzemne te priobalno more, zaštitu od poplava, vodu za piće, gradnju bazena i drugo).   Većina zemalja donijela je propise o graničnim vrijednostima koncentracije zagađivala u otpadnim vodama koje se ispuštaju u vodotokove i more. Posebno su važni propisi što ih je donijela Europska Unija 1976. (Uniform emission standards). U RH je donesen Zakon o vodama. Na Skupu o Zemlji koji je održan u Rio de Janeiru već 1992. između ostalog je zaključeno: -da treba proširiti istraživanja količine i kakvoće vode koja će biti na raspolaganju rastućem stanovništvu i gospodarskim potrebama, -da u upravljanju vodama treba zaštita cjelovitosti vodenih ekosustava te sprječavanje njihova degradiranja, nadalje -države moraju utvrditi i zaštititi vodna bogatstva na održiv način uz učinkovite programe i nadzor i uvođenje odgovarajućih sanitarnih tehnologija uz tehnologije odlaganja smeća,-obvezna je i procjena utjecaja na okoliš za sve veće razvojne programe, -potrebno je razviti i alternativne izvore slatke vode, prikupljanje kišnice-posebno na otocima, ponovna uporaba otpadnih voda i recikliranje vode. Utvrđeni su i zaključci koje je trebalo realizirati do 2000. godine, ali je nažalost malo toga ostvareno. Tako svakom gradskom stanovniku treba osigurati najmanje 40 litara pitke vode na dan, onda osigurati zadovoljavajuće sanitarne uvjete za najmanje 75% tog stanovništva. Nadalje, prikupljati i reciklirati, odnosno odlagati tri četvrtine gradskog otpada na način prihvatljiv po okoliš. Seoskom stanovništvu u svim krajevima svijeta osigurati pristup pitkoj vodi i odgovarajuće sanitarne uvjete potrebne za zdrav život, uz održavanje lokalnog okoliša itd., itd. O zagađivanju (onečišćivanju) svjetskog mora, drugih morskih područja i morskog okoliša kao i o zaštiti i očuvanju bit će govora drugom prigodom.
Autor: admin/images/uploads/vijesti/zaga.jpg---
  • Trogir
Vijest se nalazi u:

 
Trogir Baner1
Trogir Dji00054-001
Trogir Dji00053-001
Trogir Dji00060-001
Trogir Dji00062-001
Trogir Dji00215-001
Trogir Img 3488-3
Trogir Img 3920
Trogir Img 3944
Trogir Img 3950
Trogir Img 3956
Trogir Img 3966
Trogir Img 3966
Trogir Img 4214
Trogir Img 4217
Trogir Img 4219

 

 

 

Trogir Wp 20151024 029
Trogir Wp 20151024 026
Trogir Wp 20151024 028
Trogir Wp 20151024 026
 
BožićPraznik rada
 
trogirportal.info preporuča
Studio keramike Prag - tečaj keramike
 
Online izdanje - i do 80% popusta
Glas Istre Današnje izdanje (i do 80% popusta) Novi List Današnje izdanje (i do 80% popusta) Zadarski List Današnje izdanje (i do 80% popusta)
 
Horoskop - trogirportal.info
 
UDOMI - NE KUPUJ

 

 

 

 

 

 

 
NAJAVE

 

 

 
Trogir - Vaterstetten

 

Trogir › Vijesti › Gradske vijesti › Obrazovanje › MORSKI MOZAIK - ONEČIŠĆENJE VODA (8)