3. sjednica Gradskog vijeća Grada Trogira

trogirportal.info
 

Trogir

 
Portal Trogir Trogir
Osvježeno
17:15
Svi
2018
27

Trogir › Vijesti › Gradske vijesti › Gradsko vijeće › 3. sjednica Gradskog vijeća Grada Trogira

Trogir 006-001
Trogir Img 3486
Trogir Bd7a7fed2bb2195547ce9d89a1aeaae952c73d6ff81b3ac03589b582356dce2c-002
 
 
04
 
10.2013

3. sjednica Gradskog vijeća Grada Trogira

Trogir, 04.10.2013.g
3. sjednica Gradskog vijeća Grada TrogiraImages
 

3. sjednica Gradskog vijeća Grada Trogira počela je aktualnim satom u kojem su pitanja  gradski vijećnici mogli postavljati zamjenicima gradonačelnika ili pročelnicima, jer je gradonačelnik Stipčić na službenom putu u Nizozemsku, nastavlja raditi na suradnji gradova prijatelja koju je započela prethodna vlast.

Aktualni sat počeo je pitanjem vijećnice Jakšić (SDP), a upućen zamjeniku Šiloviću, da li zna da je Sabor RH donio Zakon o sprječavanju sukoba interesa, a usklađen sa standardima EU prema kojem dužnosnik kao što je on ne može biti član Nadzornih odbora ili Upravnih vijeća. Nedavno je u medijima objavljen popis članova NO Trogir holdinga među kojima je i zamjenik Šilović. Da li su odluke NO pravovaljane ako u njegovim redovima protuzakonito sjedi jedan od članova i da li je imenovanje zamjenika Šilovića u NO Trogir holdinga svjesno kršenje zakona, ili je napravljeno iz neznanja? Zamjenik Šilović odgovorio je da nije više član NO.

Vijećnik Damir Radić (SDP) je pitao zašto nova vlast financijski ne prati amaterski sport u gradu, te zašto već gotovo tri mjeseca nije ništa uplaćeno Zajednici sportova. Zamjenik Šilović je rekao da je grad u lošoj financijskoj situaciji i da zato ne može pratiti financiranje sporta u gradu. Vijećnik Radić je bio nezadovoljan odgovorom te rekao da je prethodna vlast redovno, u tjednim obrocima plaćala Zajednici sportova, iako je grad i tada bio u lošoj financijskoj situaciji.

Pitanje vijećnice Ankice Bašić (SDP) bilo je o tome zašto se djelatnicima Trogir holdinga mijenjaju radna mjesta sa smanjenim bodovima, a neke promjene nisu u skladu s postojećom sistematizacijom, te se tako na mjesta gdje se po sistematizaciji traži visoka stručna sprema imenuju djelatnici sa srednjoškolskom spremom. Zamjenik Šilović je odgovorio da će ispitati o čemu se radi i dati odgovor naknadno.

Pitanje nezavisnog vijećnika Maria Derrosija je bilo o načinu zbrinjavanja otpada na odlagalištu u Plano i da li je Grad Trogir spreman udovoljiti novim zakonskim uvjetima koje nam je regulirala EU, a radi se o odvajanju komunalnog otpada. Zamjenik Šilović je odgovorio da je u tijeku pisanje Odluke o tome, te nakon njegovo odgovora nikome nije bilo jasno što je mislio s time, ali idemo sačekati tu pisanu Odluku.

Drugo pitanje vijećnika Derrosija je bilo o tome zašto još od 2007. godine ne postoji Savjet mladih u Gradu Trogiru. Zamjenik Šilović je odgovorio da je pisanje Odluke o tome u tijeku i da grad misli na mlade, te je prošli tjedan organizirao Sajam mogućnosti. Vijećnik Derrosi je rekao da njegovo pitanje nije bilo o Sajmu mogućnosti već o Savjetu mladih.

Prethodna vlast u nekoliko navrata objavljivala je javni poziv za Savjet mladih, ali ni jednom se nije uspio oformiti zbog toga što kandidati nisu udovoljavali uvjetima.

Nezavisnog vijećnika Antu Pitešu zanimalo je kad se misli nastaviti s gradnjom sekundarne kanalizacijske mreže u gradu, jer kako je rekao, priča se da ne postoje projekti i da li je to istina. Zamjenik Anđelić mu je rekao da postoje projekti, da grad posjeduje brojne projekte i da nije u tome problem, već u financijama.

Pitanje vijećnika Bojića bilo je, kao i često u prošlom sazivu vijeća, kad će se početi provoditi odluke o držanju domaćih životinja u gradu. Iz ovog pitanja se dalo zaključiti da su mu dva konja još uvijek prvi susjedi.
Ostale točke dnevnog reda bile su o  imenovanju u razne komisije, odbore i povjerenstva. Kad se birao predsjednika/ce za Povjerenstvo za ravnopravnost spolova ustanovljena je greška Predlagatelja, jer su za predsjednika/cu i zamjenika/cu predložili osobe koje nisu vijećnici, iako u materijalima jasno piše da se biraju iz redova vijećnika, te je zatražena pauza od deset minuta da bi Komisija predložila nove članove/ce. Izbor je pao na vijećnika Vinka Uljevića, jer vladajuća koalicija (HDZ, HDS, HSP-AS) među vijećnicima nema ni jednu ženu. U nedostatku žena u svojim redovima, neki su spremni i suknju obući.

 

Autor: adminwww.trogirportal.info
  • Trogir Images
Trogir Baner1
Trogir Dji00054-001
Trogir Dji00053-001
Trogir Dji00060-001
Trogir Dji00062-001
Trogir Dji00215-001
Trogir Img 3488-3
Trogir Img 3920
Trogir Img 3944
Trogir Img 3950
Trogir Img 3956
Trogir Img 3966
Trogir Img 3966
Trogir Img 4214
Trogir Img 4217
Trogir Img 4219

 

 

 

Trogir Wp 20151024 029
Trogir Wp 20151024 026
Trogir Wp 20151024 028
Trogir Wp 20151024 026
 
BožićPraznik rada
 
trogirportal.info preporuča
Studio keramike Prag - tečaj keramike
 
Online izdanje - i do 80% popusta
Glas Istre Današnje izdanje (i do 80% popusta) Novi List Današnje izdanje (i do 80% popusta) Zadarski List Današnje izdanje (i do 80% popusta)
 
Horoskop - trogirportal.info
 
UDOMI - NE KUPUJ

 

 

 

 

 

 

 
NAJAVE

 

 

 
Trogir - Vaterstetten

 

Trogir › Vijesti › Gradske vijesti › Gradsko vijeće › 3. sjednica Gradskog vijeća Grada Trogira